V1 intervju

Intervjuer og annonseringer fra og om profilerte spillere på v1.