Øke antall tegn i hurtigmenyen

Johnny Knoxville

Populær på forumet
Oppdaget nettopp at det var en begrensning på hvor mange tegn det var mulig å putte inn i hver hurtigmenyvalg.
Er dette nytt? Er det mulig å øke den?
Slik jeg ser den er det bare i veien og gjør at folk har script i bokmerkeraden istedenfor.
Et slagkraftig argument for flere tegn er at folk putter for "lange" script i egne nettsider, og brukeren får et kort script med en nettside. Ulempen med dette er at eieren kan selv velge om han vil forandre scriptet uten at brukeren vet det. Brukeren har derfor ingen kontroll på om han faktisk bruker scriptet som addressen var ment for i førsteomgang.