Extract melding - Script

Johnny Knoxville

Populær på forumet
Navn: Extract melding
Dato: 02.12.2016
Link: -
Forklaring: Scriptet henter ut den øverste meldingen i en samtale in game og viser den i nettleseren for enkel kopieren. Scriptet er ment for å bruke i kombinasjon med Forsvarsoversikt.

Bilde:


Script:
Kode:
javascript:%20alert(document.getElementsByClassName('text')[0].innerHTML.split("pre>")[1].split("</")[0]);

 

Johnny Knoxville

Populær på forumet
Update

Navn: Extract script v2.0
Dato: 11.12.17
Link: -
Forklaring: Gjør det samme, bare nå kopierer man med ctrl+c istendenfor å måtte markere hva man ønsker å kopiere.

Script:
Kode:
javascript:
(function() {

msg = document.getElementsByClassName('text')[0].innerHTML.split("pre>")[1].split("</")[0];
document.getElementsByClassName('text')[0].outerHTML = "<textarea id='minboks'>"+msg+"</textarea>";
a = document.getElementById('minboks');
a.select();

})()