Historien om en vassen te-pose

Spiralis

Guest
Dette er den høyst uhøytidlige historien om stammen Tactical Tea Bags, skrevet på dialekt etter ønske fra ledelsen i stammen. Man kan like det eller hate det, men dette er hvordan vi selv har sett det som skjedde.


Historien om oss:
TTB som stamme va væl aldri meint å sku utgjør nån trussel på verden 17. Men plukk man som Mumle sa i sin post nok mange gamle sirkushesta i en og samme manésje bynn nå å skje før eller seinar.
Historien om stammen TTB bynn i desember rundt juletide…. Spekter, Sylphida og Are lag en kanal på skype der dem sammel folk dem lik å prat med. Den her kanalen har etter hvert fått nån (meir enn 4) personer der, og praten drei rundt temaet Tribalwars innimellom all anna drittprat som voksne folk kan lir av seg. Sånn end det opp med at vi e en meir eller mindre aktiv gjeng som start opp bære førr å lag en tullestamme. Tullestamme e nøyaktig det vi e i oppstarten, der vi prøv å loff under radaren bære førr å ha det litt sosialt i lag. Problemet vårres e at vi har Panzertank i stammen. Det e et nick mange kjenn og som gjør han til et ynda objekt førr både spørsmål om å join storstamman, samt at det gjør de andre stamman litt meir nysjerrig på ka som finnes i stammen vårres. Aktiviteten vårres e likevel ikke nå å skriv heim om, så vi e på det her tidspunktet knappest nån trussel førr nå anna enn vårres egne bya.

Det her ender seg den dagen han Are (Mulan) send en invitasjon tel Bohic og samtidig i et ”svakt” øyeblikk sett seg ned og forfatt ei krigserklæring tel ~TA~ som på det her tidspunktet e den desidert største stammen både poeng- og krigsmessig.
Det gjor igjen at det meste i TTB handla om Bohic og de utfordringan den kontoen hadd med incs og adlinge. Panzer hadd på det her tidspunktet mesta Spekter og Sylphida satt igjen uten tid tel å gjør anna enn å def/stack Bohic og snipe ett og anna tog. Men ho bygga også opp kontoen med litt troppebygging. Mulan møtt sitt endelikt tel slutt etter en større operasjon mot han og i det små hadd det starta en planlegging om at Are sku inn på Panzer for å avlast fronten tel Bohic litt. Når kontoen er klar og Are kommer inn så smell det så hardt i ~TA~at dem nok fortsatt ikke heilt skjønn ka som skjedd. King Hårek the wise bøyd seg førr overmakta ganske kjapt og abdisert til å framstå som en ussel knekt… Adelsmannen og Thyreophora fikk også kjenn litt på korsn slagkraft som egentlig lå hos Teposan. Samtidig starta den o store gråbykampen her på verden. Panzer og Bohic starta en storstilt krig om å få flest gråbya, mens i det stille hadd Pelle så smått bynt å jobb seg ut av bakgården han lå litt inneklemt i. Fortsatt besto hans bidrag i å nuke fienden i fillebita, mens Panzer, Bohic og Rex Scrotum adla i store mengda.

Et lite skritt fram i tid og ~TA~ har etter kvert fått føl at TTB har litt å by på. Hårek, Adelsmannen, Thyre pluss et par tel har alle knela en etter en og meldinge om gratulasjona bynn å kom fra de som har gitt opp av fienda. ~TA~har fortsatt nån spellera som yt god motstand men de bynn å ty tel meir og meir drastiske skritt førr å kom på offensiven igjen med invitasjona tel strategiske persona i stammen. De lykkes ikke med TTB men får napp hos flere spellera hos TPP (The Pink Ponnies) og Elesy (Electric Strawberries) som på det her tidspunktet va samla i en stamme kalt TU (The Undecided). Det resultert i at 2 nye stamma oppsto. AT ( Almost Toxic) som sto på ~TA~si sida og TUT (The Used Teabags) som sto på TTB si sida.
Trur eg kan sei at vi på god vei mot seier før den her utskillelsen, men likevel må det kun seies at det bare vart en liten fartshump på veien mot seier. AT gikk hardt ut i og med at de hadd med seg en del info i sekken over tel TA sia, men det vart fort slått kontra fra vårres sia nå som igjen ført tel at en etter en vart AT spelleran rimma. ~TA~ som stamme oppløste den 21.8 og nån få krigslystne sjela fra både TA og AT gjor et siste forsøk i stammen Bacon. Det gikk som det mått og etter kvert va spørsmålet bære når vi villa vinn… Kom det tel å vær fienda igjen etter 300 daga, eller villa vi klar å rydd brettet.

Fasit e at vi vann med 99.6% (før Leif blei vældig pubertal og hoppa inn og ut som en jojo) og at TUT vårres allierte hadd de gjenværanes 0.4%. Så vi rydda telnærma heile brettet førr det må seies at vi lot Volla få lev pga gamle bragda før vi starta siste korstoget litt førr seint.

Rooster:

PelleParafin12:
Mumle på nye eventyr. E ikke så mye meir å sei om den her tvangsprega karen fra de dype skoger på østlandet. Han styra litt i bakgården tel Bohic i startfasen men etter å ha fått fotfeste i fronten mot TA så va det ingen vei telbake. Avslutta nok en gang på 1.plass og det e bære å gratuler en fantastisk speller med en telnærma perfekt gjennomføring.

Bohic:
Benny og Patrick. Patrick va litt med i starten med pga sine utfordringe IRL så må nok Benny krediteres den her. Har egentlig vært limet ingame, og den som har tatt de tøngste trøkkan. At han da tel slutt står som nummer 2 på ranken, e ikke mye anna enn imponeranes. Har også hatt Marius med på laget, nå som har hjølpa på når det har stått på som verst. Telnærma komplett konto.

Panzertank:
Panzer va lenge sammen med Bohic slagskipan i TTB. Spekter herja i starten sammen med Sylphida. Kontoen va så god at den kun gjør ka den villa og i starten gjor den det når den villa…. Når Spekter gav seg fikk kontoen en liten down, men med duallen Are og Sylphida har kontoen vært en av de mest frykta kontoan på den her verden. Fikk nok en liten down på sommeren da Are mått tjen peng (jøss, han JOBBA :eek: ) og Sylphida hadd nok å stri med IRL, men den va likevel aldri veldig trua. Det førdi Stian førlot Latsabbkontoen og kom inn og jobba sammen med Sylphida. Jobben han gjor tok brodden av det lille TA hadd å by på, mens hans bidrag tel stammen egentlig lå i jobben han gjor på Latsabb som desverre gikk grå rett før slutten.

God Returns:
Ole… Uten at eg ska sei at Ole si reisa va lett, så lå han relativt greit tel førr å væks fort og enkelt. Hadd mye poeng og lite OD, men har likevel vært en bidragsyter i stammen med sitt nærvær og adlinge sjøl om angripsløsta va litt så som så.

Trustie:
Trustie har liksom vært kontoen som TA elska å hat. Det va kontoen som gikk fra TA tel TTB heilt i starten av krigen. I starten va det Trond og Kristin som styra da dem va først i AUBO før dem gikk tel TA. De hadd likevel mange gamle venna i TTB, og når Kristin så takka førr seg gjor Trond det litt upopulære valget om å førlat TA og gå tel TTB. De prøvd å ta han men va aldri i nærheten av å klar det . I TTB overtok Pål kontoen før Fabian, Trond og Sondre på seinar tidspunkt hadde større og mindre gjesteopptredena. Alt i alt har kontoen gjort en solid innsats førr at resultatet vart som det vart.

Ardents:
Det her e da meg, og Olve. Ska aldri sei vi har vært de mest aktive på krigsfronten sjøl om vi har gjort vårres innsats førr det her vi også. Men aller mest har vi kanskje gjort i det skjulte. I lag med Are tørr eg påberop meg en viss ære førr at vi tok skikkelig tak når Bohic vart bomba skikkelig. Vi satt en sein kveld og førrbant oss på at det sku vi snu, og vi va de som mått gjør det. Vi gjor det og resten e historie.

Joppih:
Joppih va en førr oss ukjent speller som vi vart kjent med når han spella i Elesy. Når Elesy sku gjør valget om å stå på vårres sia eller gå tel TA va han en av de som va lojal mot oss. Vart belønna med et medlemsskap hos oss nå vi ikke har angra på i etterkant. Veldig lojal speller som jevnt og trutt har terrorisert TA med både nuking og adling.

Rex Scrotum
Terje og etter kvert Kvæna. Va en av de kontoan som telnærma uunværlig i starten av verden. Absolutt en konto vi va avhengig av både med tanke på nuking og adling i starten. Når sommeren kom og Terje og Kvæna merga kontoa, så skjedd nåkka med kontoen også. Den dødd sakte men sekkert heilt aktivitetsmessig. Likevel en av de kontoan som i krigen står igjen som en av de store i TTB.

SelvesteBelsebub:
Belsebub har vært en av de litt meir anonyme kontoan i TTB. Har ikke vært den som har deltatt mest, men har likevel vær en lojal støttekonto.

Stormaase:
Stormaase har egentlig lite poeng i forhold til den jobben kontoen har lagt ned. Her har det vært minimalt med gråbyadling, men har terrorisert TA og bortimot alle byan han har adla e fiendebya. Så prosenmessig antall findebya e det her den sterkeste kontoen vi har hatt.

The Special One:
Mikael. Et ukjent blad førr de fleste av oss. Jobba godt nede i sør nå som tel slutt gjor at han fikk innpass i stammen.

Jawo99:
En av de allierte som fikk kom inn i stammen på slutten som et resultat av lojalitet.

Makispinn:
Også en som fikk innpass på slutten. Dog kom han tidligere enn Jawo førdi hans handlinge i krigen va sterkere enn Jawo sine. Dyktig kriger som har gjort meir enn hannes 160k førtel om.

Kælltåkkå tyle:
Geir Lasse, eller gamle Gorgen førr de som husk heilt telbake tel V2. Va sånn semiaktiv ei god stund, men dødd hen når sommeren nærma seg. Fikk vær i stammen førr at han va en av de va med fra starten.

Tel slutt har vi en vi må nevn sjøl om han klart å end opp utaførr stammen som den gjøken han e:

Pubertale Leif:
Leif, den ultimate teabaggern… Kuppa stammen i historiens kjappeste og mildeste kupp, og kanskje den lateste diktatoren verden nån sinne har sett. Men en utrulig herlig kar, og et unikum når det kommer tel gammel og tel dels psykedelisk musikk. Ingame va kanskje ikke den plassen der han gjor størst inntrøkk, men førr andre i stammen va det her heilt klart en nøkkelfigur i stammen.
 
Sist redigert av en moderator: