Grunnmuren

Litt aktiv?
Ryktes at Create og Magnus mann har møtt et kjapt og stort nederlag i nord. Magnus ser nå ut til å søke asyl i Sør, men dessverre var ikke Create like heldige.
 

magnus mann

Litt aktiv?
Ryktes at Create og Magnus mann har møtt et kjapt og stort nederlag i nord. Magnus ser nå ut til å søke asyl i Sør, men dessverre var ikke Create like heldige.
Ryktes at det lenge var forventet at det skulle skje, men at man er lite imponert over hvor lang tid som ble brukt for å utføre det.
 

ur boy tony

Ganske godt likt medlem
The old TROLL-breakaway tribe went belly up before it was born. But a little bird told me there's been talks of another breakaway tribe. This time around, it's Riesverket himself that's thinkin' of backstabbin' his own tribe. Apparently a good chunk of the TROLLs are just too damn useless.

Turns out mass recruitment might not be the way to go after all?

Norwegian TL brought to you by Google™ and A Mod Named Alex™
Den gamle TROLL-breakaway stamme gikk magen opp før det ble født. Men en liten fugl fortalte meg at det har vært samtaler med
annet utbryter stamme. Denne gangen er det Riesverket selv som er framtidsrettet "av backstabbin" hans egen stamme. Tilsynelatende en god del av trollene er bare så jævla ubrukelig.

Det viser seg at masserekruttering kan ikke være veien å gå likevel?
 

Reisverket

Velkjent medlem
The old TROLL-breakaway tribe went belly up before it was born. But a little bird told me there's been talks of another breakaway tribe. This time around, it's Riesverket himself that's thinkin' of backstabbin' his own tribe. Apparently a good chunk of the TROLLs are just too damn useless.

Turns out mass recruitment might not be the way to go after all?

Norwegian TL brought to you by Google™ and A Mod Named Alex™
Den gamle TROLL-breakaway stamme gikk magen opp før det ble født. Men en liten fugl fortalte meg at det har vært samtaler med
annet utbryter stamme. Denne gangen er det Riesverket selv som er framtidsrettet "av backstabbin" hans egen stamme. Tilsynelatende en god del av trollene er bare så jævla ubrukelig.

Det viser seg at masserekruttering kan ikke være veien å gå likevel?
Det er det dummeste jeg har lest i forumet her til nå. Troll går så det griner, og vi kommer til å vinne denne verden.
 

Reisverket

Velkjent medlem
Var ikke så lenge siden han pratet om andre i Troll som skulle lage utbryterstamme, alle så jo at det også bare var BS.
 

ur boy tony

Ganske godt likt medlem
That's the stupidest thing I 've read in forums here until now . Troll goes so that nagging , and we are going to win this world.
Was not so long ago he talked about other Troll who was making breakaway tribe , everyone saw that it too was just BS.
Whoa, that's a strong reaction, mate. Did I hit a nerve? There might be something to this rumour after all... But here's one of Theo's Top Tips, from one leader to another: It's too late to try to be one of those so-called 'elite' tribes now. Pick your tactics and stick with 'em. If you start kicking your own members just because they're not up to some standard you've suddenly acquired, you'll end up weakening your own position.

Which would make this boring for us.Norwegian TL
Jøss , det er en sterk reaksjon , kompis. Hadde jeg truffet en nerve ? Det kan være noe å dette ryktet tross alt ... Men her er en av Theo Top Tips, fra en leder til en annen : Det er for sent å prøve å være en av de såkalte " elite " stammer nå . Plukk din taktikk og feste med dem . Hvis du begynner å sparke dine egne medlemmer bare fordi de er ikke opp til noen standard du har plutselig kjøpt , vil du ende opp med å svekke din egen posisjon .

Som ville gjøre dette kjedelig for oss .
 

bobil

Moderator
Seniormoderator
Ryktes at jeg har snakket med flere i O:H, det vil si mine spioner :)

Det kommer til å komme en utbryterstamme 01.07.2016 kl 20.00

For dere som ikke vet det... Dette gjelder også endel spillere fra BB...

For dere som enda ikke vet det... Alt jeg sier om utbryterstammer har til nå på tw.no vært 100% sant... Så lykke til Tony og O:H <3

-A
 

dg44

Intervjuer V14
Ryktes at jeg har snakket med flere i O:H, det vil si mine spioner :)

Det kommer til å komme en utbryterstamme 01.07.2016 kl 20.00

For dere som ikke vet det... Dette gjelder også endel spillere fra BB...

For dere som enda ikke vet det... Alt jeg sier om utbryterstammer har til nå på tw.no vært 100% sant... Så lykke til Tony og O:H <3

-A
Godt det er et rykte. :O

Vel Heskey er jo ikke i stammen, så tror faren er minimal ;)
 

ur boy tony

Ganske godt likt medlem
lmao, it seems like I was wrong, lads. Turns out this 'new' breakout tribe is the bloody same one I mentioned like two weeks ago. I just got my info from a different source within TROLL, which made it sound like it was a completely different rumour.

No one will get kicked out after all. Instead we're back to TROLL being split in half.

Norwegian TL
lmao, viser seg at jeg tok feil, gutter. Det viser seg at denne "nye" breakout stamme er det blodig samme som jeg nevnte som to uker siden. Jeg fikk info mitt fra en annen kilde innen TROLL, som gjorde det høres ut som det var en helt annen rykte.

Ingen vil bli kastet ut tross alt. I stedet er vi tilbake til TROLL blir delt i to.