Twstats - Spillprofiler (gamle verdener)

Chaosisalex

Forumstjerne
Hvorfor er det slik at det nesten ikke går an å besøke spill-profiler til spillere ifra gamle verdener via tw-stats?

Eller er det bare jeg som har dette problemet? Enten funker det ikke, ellers så blir jeg sendt til en innogames side der jeg må logge inn via noe jeg ikke har tilgang til.