Godkjent Demobilisere scriptet

DeletedUser

Guest
Navn: Demobilisere scriptet
Dato: 30.07.2014
Versjon: 1.00
Testet og fungere i: Opera 12.10

Forklaring: Ved bruk av dette scriptet vil man ha mulighet til å se hvor mange angrep som er sendt fra angriperens by. Scriptet vil addere opp antall angrep fra de forskjellige byene. Videre vil en oversikt over antall angrep dukke opp.

Scriptet kan brukes til å avsløre fakes lettere, oppdage nukes fortere og skape bedre kontroll over hvem som angriper.

Scriptet brukes på innkommende-angreps-siden.
dbb36c4c780a626d4192ab2a254a8921.png

Ved å trykke scriptet vil en boks komme opp, og man får mulighet til å se antall angrep fra samtlige spillere. Siden dette ikke alltid er nødvendig er det valgfritt å trykke på knappen.
bc2fdaf1848846635b906d1a0714d232.png
06f37281c01e28ea551460f6f087e370.png

Dersom navnet til spilleren er for langt er det bare å trekke i boksen sånn tallene stemmer (gif).
92df1a145810f10c6f3a18a6c57d41bd.gif

Scriptet:
Kode:
Javascript: (function() { function teller() { 	this.oversikt = document.getElementById('incomings_table').children[1].children; 	 	this.antall = antall; 	function antall() { 		this.angrep = []; 		this.j = 0; 		for(i=0;i<this.oversikt.length-2;i++) { 			this.koord = /\d+\|\d+/.exec(this.oversikt[i+1].children[2].innerText)[0]; 			if(this.angrep.indexOf(this.koord)==-1) { 				this.angrep.push(this.koord); 			} 		} 		for(i=0;i<this.angrep.length;i++) { 			this.a = this.angrep[i]; 			this.angrep[i] = []; 			this.angrep[i][0] = this.a; 			this.angrep[i][1] = 0; 		} 		for(i=0;i<this.oversikt.length-2;i++) { 			this.koord = /\d+\|\d+/.exec(this.oversikt[i+1].children[2].innerText)[0]; 			for(j=0;j<this.angrep.length;j++) { 				if(this.angrep[j][0] == this.koord) { 					this.angrep[j][1]++; 					break; 				} 			} 		} 		this.biggest = this.angrep[0][1]; 		for(i=0;i<this.angrep.length;i++) { 			for(j=0;j<this.angrep.length;j++) { 				if(this.angrep[i][1] > this.angrep[j][1]) { 					this.temp = this.angrep[j]; 					this.angrep[j] = this.angrep[i]; 					this.angrep[i] = this.temp; 				} 			} 		} 		for(i=0;i<this.angrep.length;i++) { 			myLogg.skriv(this.angrep[i][0] + "\t -\t" + this.angrep[i][1]); 		} 	} 	 	this.spillere = spillere; 	function spillere() { 		this.players = []; 		for(i=0;i<this.oversikt.length-2;i++) { 			this.spiller = this.oversikt[i+1].children[3].children[0].innerText; 			if(this.players.indexOf(this.spiller)==-1) { 				this.players.push(this.spiller); 			} 		} 		for(i=0;i<this.players.length;i++) { 			this.a = this.players[i]; 			this.players[i] = []; 			this.players[i][0] = this.a; 			this.players[i][1] = 0; 		} 		for(i=0;i<this.oversikt.length-2;i++) { 			this.spiller = this.oversikt[i+1].children[3].children[0].innerText; 			for(j=0;j<this.players.length;j++) { 				if(this.players[j][0] == this.spiller) { 					this.players[j][1]++; 					break; 				} 			} 		} 		this.biggest = this.players[0][1]; 		for(i=0;i<this.players.length;i++) { 			for(j=0;j<this.players.length;j++) { 				if(this.players[i][1] > this.players[j][1]) { 					this.temp = this.players[j]; 					this.players[j] = this.players[i]; 					this.players[i] = this.temp; 				} 			} 		} 		for(i=0;i<this.players.length;i++) { 			myLogg.skriv2(this.players[i][0]); 			myLogg.skriv3(this.players[i][1]); 		} 	} } function logg() { 	this.body = document.getElementsByClassName('vis modemenu')[1].children[0];  	this.fjern = fjern; 	function fjern() { 		this.body.innerText = ""; 	} 	 	this.boks = boks; 	function boks() { 		this.body.innerHTML = "<font size=4 id='overtekst'><b>Koords - Antall</b></font><br><textarea readonly id='tekstboks' cols='40' rows='20' value=''/></textarea><button id='knapp' onclick='myLogg.boks2()'>Trykk for spillere</button><br><type='text'<br><font size=1><i>Powered by T.ulle Company corporation with Stian</i></font>";	 	}  	this.boks2 = boks2; 	function boks2() { 		document.getElementById('knapp').outerHTML = "<textarea readonly id='knapp' cols='15' rows='20' value=''/></textarea><textarea readonly id='knapp2' cols='15' rows='20' value=''/></textarea>"; 		document.getElementById('overtekst').innerHTML = "<font size=4 id='overtekst'><b>Koords - Antall &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spiller &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Antall</b></font>"; 		myTeller.spillere(); 	} 	 	this.skriv = skriv; 	function skriv(tekst) { 		document.getElementById('tekstboks').value += tekst+"\n"; 	} 	 	this.skriv2 = skriv2; 	function skriv2(tekst) { 		document.getElementById('knapp').value += tekst+"\n"; 	} 	 	this.skriv3 = skriv3; 	function skriv3(tekst) { 		document.getElementById('knapp2').value += tekst+"\n"; 	} } myLogg = new logg(); myLogg.fjern(); myLogg.boks(); myTeller = new teller(); myTeller.antall(); })()


Takk til Johnny Knoxville
 
Sist redigert av en moderator:

Groverud

Aktivt medlem
Reaksjonspoeng
38
Får ikke dette til å fungere. Ingen ting popper opp av å trykke på scriptet. Prøvd i Opera, Chrome og Safari.
 

Starboy

Ganske godt likt medlem
Reaksjonspoeng
87
hvilken versjon av opera? funker ikke i nyeste.. Testet og fungere i: Opera 12.10
 

Groverud

Aktivt medlem
Reaksjonspoeng
38
Nyeste opera versjon jeg testet det i. Funker i 12.10 versjonen ja, men kunne kanskje vært en idé å fått scriptet til å fungere på en av de litt nyere versjonene da flere deler av spillet ikke fungerer helt som det skal gjøre i en utdatert versjon som 12.10.
 

Starboy

Ganske godt likt medlem
Reaksjonspoeng
87
når jeg var aktiv, så hadde jeg forskjellige nettlesere/versjoner, avhengig av hva jeg skulle gjøre. tungvindt, så ja, støtter idèen om at script kunne blitt oppdatert til nyere versjoner av nettlesere.
 
Topp