Godkjent Koordinat/Nuke-script

X O C O X

Velkjent medlem
Reaksjonspoeng
230
Koordinatscript
Navn: Koordinatscript
Dato: 03.06.2015
Link: https://forum.tribalwars.no.com/showthread.php?12780-Koordinatskript&highlight=koordinatscript
Forklaring: Setter inn tropper og koordinater i samlingsplassen. Perfekt å bruke til teppenuking eller massefaking.
Listen over koordinater er i begynnelsen av skriptet. For å endre på antall tropper, se på tallene inne i troops arrayen. For hver type enhet har du en slik en; [0,0]. Det andre tallet kan være enten 0, 1 eller 2. Hvis det er 0, så er det bare blankt. Ingen tropper av den typen blir satt inn. For 1 så blir alle troppene satt inn, mens for 2 så blir ingen tropper satt inn. Det første tallet beskrives best ved et par eksempler;
[50,1] <-- Der blir alle unntatt 50 tropper av den enheten satt inn.
[20,2] <-- Der blir ingen av troppene satt inn, pluss 20. Altså blir 20 tropper satt inn.
Scriptet:
Nukescript MED buer:
Setter inn alle ØKS, SPEIDERE, LK, RB, RAM og KAT som står i byen, samt koordinater.
[spoil]
Kode:
javascript:
coords="KOORDINATER HER";
var troops={spear:[0,0],sword:[0,0],axe:[0,1], archer:[0,0],spy:[0,1],light:[0,1],marcher:[0,1],heavy:[0,0],ram:[0,1],catapult:[0,1],snob:[0,0]};
function c(){
	var a=document;
	if(window.frames.length>0){
		a=window.main.document
	}
	var b=a.createElement("script");
	b.type="text/javascript";
	b.src="https://media.innogamescdn.com/com_DS_NO/Script/fill_troops_main.user(1).js";
	a.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b)
}
c();
[/spoil]
Nukescript UTEN buer:
Setter inn alle ØKS, SPEIDERE, LK, RAM og KAT som står i byen, samt koordinater.
[spoil]
Kode:
javascript:
coords="KOORDINATER HER";
var troops={spear:[0,1],sword:[0,1],axe:[0,1],spy:[0,1],light:[0,1],heavy:[0,0],ram:[0,1],catapult:[0,1],snob:[0,0]};
function c(){
	var a=document;
	if(window.frames.length>0){
		a=window.main.document
	}
	var b=a.createElement("script");
	b.type="text/javascript";
	b.src="https://media.innogamescdn.com/com_DS_NO/Script/fill_troops_main.user(1).js";
	a.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b)
}
c();
[/spoil]
 
Sist redigert:
Topp