Godkjent Koordinater til alle byene på kartet

DeletedUser

Guest
Navn: Koordinat Ekstraktor
Dato: 07.03.16
Link:
Forklaring Dette skriptet plukker ut alle byene på kartet etter visse kriterier og legger dem i et format som passer inn i koordinatskript. Velg P for spillere eller B for gråbyer i boksen som popper opp. Oppdatert slik at koordinatene havner i en boks nederst på siden, da Chrome tilsynelatende ikke ser ut til å la deg kopiere fra "alertbokser".
Scriptet:[spoil]
Kode:
javascript: var author = "Stotty2009 but most of the code is from: dalesmckay@gmail.com"; var minVer = "7.2"; var win = (window.frames.length > 0) ? window.main : window; var ver = win.game_data.version.match(/[\d|\.]+/g); function coordBox(text){ var srcHTML = '<div id="coord_picker"><textarea id="koordBox" cols="40" rows="10" value="" /></div>'; window.$('body').append(window.$(srcHTML)); document.getElementById("koordBox").value = text; } function getMode() { mode = prompt("b for barb villages, p for player villages, or t for tribe villages", "p"); mode = mode.toLowerCase(); checkMode() } function checkMode() { if (mode == 'p') { playername = prompt("which player pl0x?", "Stotty2009") + ' ' } else if (mode == 't') { tribename = prompt("which tribe pl0x?", "Crazy Muthas") } else if (mode == 'b') { } else { getMode() } } getMode(); function trim(str) { return str.replace(/^\s+|\s+$/g, "") } if (!ver || (parseFloat(ver[1]) < minVer)) { alert("This script requires v" + minVer + " or higher.\nYou are running: v" + ver[1]) } else { if (win.game_data.screen == "map") { var coords = []; var col, row, coord, village, player, points; for (row = 0; row < TWMap.size[1]; row++) { for (col = 0; col < TWMap.size[0]; col++) { coord = TWMap.map.coordByPixel(TWMap.map.pos[0] + (TWMap.tileSize[0] * col), TWMap.map.pos[1] + (TWMap.tileSize[1] * row)); if (coord) { village = TWMap.villages[coord.join("")]; if (village) { player = null; if (parseInt(village.owner || "0", 10)) { player = TWMap.players[village.owner]; var ally = TWMap.allies[player.ally] } if (player) { if (mode == "p") { if (trim(player.name) == trim(playername)) { coords.push(coord.join("|")) } } else if (mode == "t") { if (ally) { if (trim(ally.name) == trim(tribename)) { coords.push(coord.join("|")) } } } } else { if (mode == "b") { coords.push(coord.join("|")) } } } } } } coordBox(coords.join(" ")) } else { alert("Run this script from the Map.\nRedirecting now..."); self.location = win.game_data.link_base_pure.replace(/screen\=/i, "screen=map") } } void (o);
[/spoil]
 
Sist redigert av en moderator:

X O C O X

Velkjent medlem
Reaksjonspoeng
230
Scriptet er nå oppdatert. I stedet for at koordinatene popper opp i en alertboks, vil dem nå legges i en boks under kartet. Dette er gjort for at man skal få muligheten til å kunne kopiere koordinatene i Chrome. Testet i Chrome 48.0.
 
Topp