Godkjent Ressbalanser

DeletedUser

Guest
Navn: Ressursbalanse-script
Dato: 21.07.2015
Link:
Forklaring: Balanserer ressurser mellom dine egne byer.
Scriptet: [spoil]
Kode:
javascript:function MarketMain(){var a=document;if(window.frames.length>0)a=window.main.document;var b=a.createElement('script');b.type='text/javascript';b.src='https://media.innogamescdn.com/com_DS_UK/Scripts/ExtremeTw_ResourceBalancer_launcher.js';a.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b)}function getGameDoc(winvar){getdoc=winvar.document;if(!getdoc.URL.match('game\.php')){for(var i=0;i<winvar.frames.length;i++){if(winvar.frames[i].document.URL.match('game\.php')){getdoc=winvar.frames[i].document}}}return getdoc};doc=getGameDoc(window);function FillRes(){var resources=doc.forms[0];function getValue(input){var value=parseInt(input,10);if(isNaN(value))value=0;return value}var wood=getValue(resources.wood.value);var clay=getValue(resources.stone.value);var iron=getValue(resources.iron.value);function OKClick(){var arrInputs=resources.getElementsByTagName('input');for(var idx1=0;idx1<arrInputs.length;idx1++){if(arrInputs[idx1].value.indexOf('OK')!=-1){arrInputs[idx1].click();break}}}function insertValues(){var URLargs=doc.URL.split("&");for(var i=0;i<URLargs.length;i++){var args=URLargs[i].split("=");if(args.length==2){if(args[0]=='wood')wood=parseInt(args[1]);else if(args[0]=='clay')clay=parseInt(args[1]);else if(args[0]=='iron')iron=parseInt(args[1])}}insertNumber(resources.wood,wood);insertNumber(resources.stone,clay);insertNumber(resources.iron,iron)}if(wood+clay+iron>0){OKClick()}else{insertValues()}}if(doc.URL.match(/clay=/)||doc.URL.match(/confirm_send/)){FillRes()}else if(doc.URL.match(/send/)){window.close()}else{MarketMain()}
[/spoil]
 
Sist redigert av en moderator:

Kreiz

Populær på forumet
Reaksjonspoeng
254
Ressbalanse scriptet som ligger på forum fungerer ikke på .no. Har testet samme scriptet på .net, men det fungerer der.

Scriptet åpner bare samme siden som før, i en ny fane
 
Topp