Forespørsel Varkplyndring script

Olve

Populær på forumet
Reaksjonspoeng
407
javascript:

// Sample template (can add/remove troops)
// Fills in only available troops so works both for def/off villages
var scavengeOptions = {
'Great Gatherers': [
{ type: 'spear', count: 300},
{ type: 'axe', count: 750},
],
'Clever Collectors': [
{ type: 'spear', count: 450},
{ type: 'axe', count: 1115},
],
'Humble Haulers': [
{ type: 'spear', count: 900},
{ type: 'axe', count: 2300},
],
'Lackadaisical Looters': [
{ type: 'spear', count: 1500},
{ type: 'axe', count: 5000},
{ type: 'sword', count: 1200},
],
};

var unitsCapacity = {
'spear': 25, 'sword': 15, 'archer': 10, 'axe': 10,
'heavy': 50, 'light': 80, 'marcher': 50, 'knight': 100
}

checkCorrectPage();
run();


function run() {
let btn = null;
for (const option in scavengeOptions) {
btn = findNextButton(option);

if (btn) {
fillInTroops(option, getAvailableUnits(), btn);
break;
}
}

}

function fillInTroops(option, availableUnits, button) {
scavengeOptions[option].forEach(units => {
const type = units.type;
const count = units.count;
let requiredCapacity = availableUnits[type] < count ? availableUnits[type] : count;

$(`input.unitsInput[name='${type}']`).val(requiredCapacity).trigger("change");
$(button).focus();
});
}

function findNextButton(option) {
let btn = $(`.scavenge-option:contains("${option}")`).find('a:contains("Start")');
if (btn.length > 0 && !$(btn).hasClass('btn-disabled')) return btn;
}

function getAvailableUnits() {
let availableUnits = {};

$('.units-entry-all').each((i, e) => {
const unitName = $(e).attr("data-unit");
const count = $(e).text().replace(/[()]/, '');
availableUnits[unitName] = parseInt(count);
});

return availableUnits;
}

function checkCorrectPage() {
const doc = document;
if (window.frames.length > 0 && window.main != null) doc = window.main.document;
const url = doc.URL;
if (url.indexOf('screen=place&mode=scavenge') == -1) alert('Use the script in the Rally point - Scavenging page!');
}

Et script vi bruker for å effektivisere Scavenging og spare tid. Dette er "hardcoda", altså det er førsatte troppemengder. Disse mengdene er sotte inn for 4 timer og 9 minutter (speed 1.8, w104).

Om du vil endre mengde tropper du sender, så endrer du bare { type: 'spear', count: 450}, til, f.eks. { type: 'spear', count: 700}.


For å bruke scriptet:
Du tar å går inn på Samlingsplassen, så til vrakplyndring, så trykker du på skriptet og det vil fylle ut mengden tropper. Om du har alle vrakplyndringer åpnet så starter den på det høyeste nivået, og hvis du ikke har alle så starter den på den høyeste du har åpnet.
Om du på siste nivået ikke har nok tropper, så fyller den inn det du har innenfor troppemengdene som er spesifisert. F.eks. om du kun har 300 spyd, men scriptet sier 1500 spyd, så fyller den kun inn 300 fordeom.
 
Topp